Termene și condiții de utilizare a platformei Echoz.ro


Preambul

Aceste prevederi contractuale (denumite, în continuare, “Termene și Condiții”) constituie acordul legal dintre dumneavoastră, Utilizatorul și Sergentro Software S.R.L. (“Echoz”), administratorul acestei platforme. Vă rugăm să citiți cu atenție acește Termene și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: echoz.ro (“Platforma”). Accesarea și vizitarea Platformei, înregistrarea unui cont pe Platformă și/sau folosirea oricărei funcționalități pusă la dispoziție pe platformă sau în legatură cu Platforma (“Serviciile”) echivalează cu înțelegerea, acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termene și Condiții.
Convenția dintre părți, utilizatorul (“Utilizator” însemnând oricine accesează site-ul echoz.ro ), adică dumneavoastră, și Echoz include și Politica de Confidențialitate a Platformei.
În cazul în care nu sunteți de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, cu termenele și condițiile, cu politica de confidențialitate sau cu orice altă funcționalitate oferită de Echoz.ro, vă rugăm să încetați accesarea platformei, iar în cazul în care ați creat un cont, vă rugăm să-l ștergeți, caz în care vor fi șterse toate informațiile pe care ni le-ați furnizat anterior.

I. Misiune


Misiunea Platformei este de a pune în contact specialiștii care sunt în căutarea unui loc de muncă și potențialii angajatori, prin intermediul afiliaților. Rolul Platformei este de conectare, Echoz nerealizând niciun fel de acțiuni de intermediere, din punct de vedere al răspunderii juridice, recrutare sau angajare în sens comercial sau civil, neavând atribuții și neasumându-și vreun rol de recrutare a personalului.

II. Mod de Funcționare


În cadrul Platformei Echoz există trei tipuri de utilizatori:

A) Functionarea Platformei pentru Companii. Drepturi și obligații specifice ale Companiilor


 1. Companiile își înregistrează cont de utilizator pe Platformă prin intermediul unui formular, completând următoarele câmpuri: Numele Companiei, CUI, Nume contact, Poziție, Telefon, E-mail (de companie), următoarele date fiind vizibile în cadrul anunțurilor de angajare dintre cele furnizate: Numele Companiei. Pentru a obține aplicații, vor crea un anunț de job în contul lor de utilizator și specifică un comision pe care îl vor oferi în cazul unei angăjări reușite.
 2. Un reprezentant al Platformei verifică și confirmă că anunțul îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerat complet, corect și serios. Detaliile ce trebuie furnizate pentru ca un anunț să fie considerat complet și corect sunt următoarele: Numele Companiei, Numele poziției, Cerințele ți responsabilitățile poziției, Locația biroului, Pașii procesului de recrutare, Comisionul oferit în cazul unei angajări reușite.
 3. Prin crearea contului și a anunțului de job, toate Companiile acceptă, în mod implicit, că informațiile dezvăluite pe Platformă să fie accesate atât de Afiliați, cât și de Candidați și potențialii candidați care accesează anunțul prin intermediul link-urilor postate de Afiliați. Companiile declară că au o formă de organizare juridică legală, dețin toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității și funcționează în mod legal, nefiind în insolvență sau inactivitate fiscală și neavând alte probleme de ordin juridic, financiar sau fiscal. Totodată, Companiile declară că reprezentanții săi care interacționează cu Platforma și Candidații sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul. Companiile și reprezentanții acestora declară că înțeleg și acceptă că Echoz este doar o platformă de comunicare și conectare, Echoz negarantându-le acestora, în niciun fel, faptul că vor primi un anumit număr de aplicații și nici că anunțul lor va fi promovat de un anumit număr de Afiliați.
 4. Afiliații sunt notificați de existența unui anunț nou și pot alege să-l promoveze prin mediile alese. Candidații, urmărind canalele pe care promovează afiliații anunțuri (bloguri, publicatii online, Facebook, LinkedIn, etc), văd anunțul și aplică la job-ul oferit de Companie și promovat de către Afiliat.
 5. Companiile primesc aplicațiile Candidaților, le proceseaza intern și angajează un candidat. În cazul în care o Companie decide să angajeze unul din Candidații care au aplicat la job prin intermediul anunțului promovat de către un Afiliat al Platformei Echoz, ea este obligată să notifice acest lucru prin intermediul Platformei, prin completarea câmpului “Stare” pentru fiecare CV în parte. De asemenea, la data expirării anunțului de angajare, Compania are obligația de a comunica Echoz, prin email, starea CV-urilor primite.
 6. La scurgerea Perioadei de Probă, perioadă de maximum o lună (30 de zile calendaristice) de la data efectuării angajării (în speță, data semnării contractului individual de munca sau data notificarii angajării prin intermediul Platformei, oricare dintre evenimente ar avea loc primul) Companiei îi va fi facturat de către Echoz valoarea comisionului datorat, iar Compania va plăti această factură în termenul de scadență de 5 (cinci) zile calendaristice. Pentru orice întârzieri în plata facturii, vor fi percepute penalități de întârziere de 0,3% pe zi de întârziere din valoarea totală a facturii, până la data achitării debitului.
 7. Companiile au obligația de a-și crea conturi de utilizatori și anunțuri de job exclusiv în limba română și trebuie să se abțină de la folosirea unui limbaj sau încărcarea de conținut web (link-uri, imagini, texte, grafice, etc.) care ar putea fi considerate, conform normelor morale general acceptate, ca având un caracter licențios, obscen, jignitor, discriminatoriu, de la folosirea de Link-uri, imagini și/sau conținut web care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală a unor terți și care ar putea dăuna imaginii Echoz.ro precum și de la inducerea în eroare a altor utilizatori și/sau a Candidaților cu privire la aspecte legate de job-ul oferit și detalii legate de Companie sau de anunțul de angajare în sine.
 8. Companiile declară că înțeleg că nu au obligatia furnizării tuturor informațiilor cuprinse în formularul de înregistrare de pe Platformă (cu excepția celor marcate ca fiind informații obligatorii), dar că au obligația ca toate informațiile introduse pe platformă să fie adevărate și să corespundă realității din punct de vedere juridic. Companiile înțeleg că au dreptul la un cont unic, neputând ca aceeași Companie să dețina mai multe conturi de utilizator.
 9. Companiile declară că înțeleg că informațiile din anunțul de angajare și din contul de utilizator trebuie să corespundă realității și nu trebuie să aducă atingere drepturilor unor terțe persoane. Ne rezervam dreptul de a nu accepta sau a modifica parțial (cu acordul Companiei, care va fi notificată în acest sens) anunțurile de angajare care nu corespund cu domeniul de nișă (IT), nu conțin suficiente informații, anunțurile care au un conținut care încalcă legile românești sau internaționale, sunt imorale sau cele pe care le considerăm că nu aduc valoare platformei. Anunțurile trebuie să se refere doar la job-uri, profilul Platformei fiind nișat pe acest domeniu și nu vor fi admise spre publicare anunțuri care se vor referi la alte domenii sau posturi, care conțin numere de telefon cu suprataxă, link-uri nesolicitate (spam), publicitate pentru alte site-uri, produse sau servicii, limbaj sau imagini inadecvate.
 10. Companiile înțeleg și declară că sunt de acord ca anunțurile postate pe Platforma Echoz să fie preluate de către Afiliați ai Platformei și distribuite prin alte medii online decât platforma Echoz (Facebook, LinkedIn, bloguri personale ale Afiliaților etc), cedând drepturile de autor asupra anunțurilor respective, mai puțin dreptul de a modifica și a redistribui anunțul în altă formă decât cea recomandată de Companie. Companiile se obligă să nu contacteze direct vreunul din Afiliați, cu excepția situației în care se află, deja, în raporturi contractuale cu aceștia.
 11. Prețul (“Comisionul”) este stabilit exclusiv de către Companii, însă acesta nu poate fi mai mic de 300 EUR, calculabil la cursul de schimb BNR din data facturării. Companiile se obligă să anunțe fără întârziere în momentul în care au realizat o angajare a unui Candidat găsit prin intermediul Platformei pentru a i se emite factura pentru comision care va fi trimisă pe adresa de e-mail special prevăzută în contul de utilizator în acest sens. Plata va putea fi efectuată numai prin transfer bancar conform datelor de facturare specificate în factură. În cazul în care în termen de 3 zile calendaristice de la data trimiterii facturii pe e-mail factura nu este contestată, aceasta se consideră ca fiind acceptată la plată. În cazul neplății la termen a facturii, Compania este considerată ca fiind de drept în întârziere, fără a fi necesare alte formalități suplimentare. În cazul în care Companiile omit să notifice angajarea efectuată către Echoz, acestea datorează daune-interese în valoare de 10 (zece ori) ori valoarea comisionului specificat.
 12. Răspunderea civilă, penală, fiscală sau de orice altă natură pentru anunțurile postate de către Companii le aparțin acestora, în exclusivitate, Echoz.ro nerealizând o verificare a datelor de identificare a acestora, niciun fel de triere a acestora și niciun fel de verificare a veridicității datelor înscrise pe Platformă, negarantând veridicitatea și acuratețea acestora. Platforma Echoz.ro nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea legislației aplicabile în orice domeniu de către Companii și nu poate fi trasă la răspundere, în niciun caz, pentru aceasta.
 13. Crearea unui cont de utilizator sau postarea unui anunț de angajare nu garantează existența acestora pe viitor, ele trebuie aprobate de administratorul Platformei pentru a lua ființă. În cazul în care acestea conțin informații sau imagini neconforme cu realitatea, imorale, ilegale sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte categorii de drepturi ale unor terți, administratorul Platformei nu va aproba înregistrarea contului sau a anunțului. De asemenea, în cazul în care vor fi raportate, de către Afiliați sau Candidați, neregularități dovedite referitoare la anunțul postat, identitatea sau activitatea Companiei, Administratorul este îndreptățit (dar nu obligat) să șteargă contul de utilizator al Companiei cu notificarea acesteia prin adresa de e-mail introdusă pe site.

B) Functionarea platformei pentru Afiliati. Drepturi si Obligatii specifice ale Afiliatilor


 1. Afiliatii isi vor inregistra pe Platforma un cont de utilizator dedicat ca Afiliat, prin intermediul unui formular. In momentul in care o Companie a creat un anunt de angajare, Afiliatul este notificat ca poate promova acest anunt si care este comisionul pe care-l va primi in cazul unei angajari reusite, comision ce va fi in valoare de 80% din comisionul propus de Companie, restul de 20% reprezentand comisionul Platformei. Comisionul este diferit de la un anunt la altul.
 2. Ulterior, Afiliatul va promova anuntul, neavand obligatia unui numar minim de anunturi sau alte obligatii de performanta. Afiliatul poate vedea in contul sau de utilizator de pe Platforma Echoz cate CV-uri au fost primite prin intermediul sa si care este statusul lor. In cazul unei angajari reusite, dupa perioada de proba de o luna, Afiliatul primeste comisionul. Platforma isi va pastra un comision (20%) si va plati mai departe catre Afiliatul prin care s-a facut angajarea respectiva restul din comision, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data incasarii sumei datorate de catre Companie. Comisionul este datorat de catre administratorul Platformei Echoz catre Afiliat, doar in cazul in care a fost acceptat si achitat de catre Compania debitoare. Cu alte cuvinte, Afiliatul va incasa comisionul sau, doar daca Echoz va incasa, la randul sau, comisionul de la Companie.
 3. Pentru cei 80%, Afiliatul persoana fizica autorizata sau persoana juridica este obligat sa emita factura, pentru a asigura deductibilitatea cheltuielii pentru Echoz. Afiliatul, fie ca este persoana fizica, persoana fizica autorizata sau persoana juridica, este singurul responsabil pentru modul sau de functionare, legalitatea activitatii sale, indeplinirea conditiilor legale pentru activitatea prestata in folosul Platformei, atat din punct de vedere fiscal, cat si civil si comercial.
 4. In cazul Afiliatilor care sunt persoane juridice (sau persoane fizice autorizate) plata se face pe baza unei facturi emise de acestia catre Sergentro Software S.R.L. Suma facturabila va fi comunicata de catre Echoz si va reprezenta 80% din comisionul achitat de catre Companie pentru job-ul respectiv. Comisioanele afisate nu contin TVA. Afiliatii platitori de TVA vor factura si incasa integral suma comisioanelor afisata in cont ca fiindu-le datorate la care vor adauga TVA-ul corespunzator, iar Afiliatii neplatitori de TVA vor factura si incasa doar comisioanele.
 5. In cazul in care un Afiliat intampina probleme in legatura cu activitatea sa legata de Platforma Echoz, fie de alta natura, acesta va incerca sa isi rezolve singur potentialele divergente. In cazul in care potentiala problema are legatura cu anuntul Companiei postat, Afiliatul este rugat sa raporteze aceasta problema catre Platforma Echoz, detaliind situatia concreta. In aceasta situatie un reprezentant al Platformei va incerca sa solutioneze divergenta aparuta in mod amiabil intre parti.
 6. Link-urile anunturilor postate de Afiliati sunt generate unic de catre Platforma Echoz, garantand astfel urmarirea corecta a aplicatiilor (CV-urilor) si a URL-ului Afiliatului prin care a fost realizata aplicatia.
 7. Afiliatii sunt unicii raspunzatori pentru continutul siteului web/ blogului/ paginii sau grupului de Facebook/ profilului detinut/administrat, Echoz neputand realiza o verificare a continutului site-urilor sau altor mijloace web detinute sau administrate de catre Afiliat. Acestia se obliga sa foloseasca formulari si tehnici de promovare cu caracter profesional, Echoz neputand fi trasi la raspundere pentru continutul siteurilor/platformelor/paginilor/profilelor prin care sunt promovate Anunturile Companiilor si nici pentru “caption-ul”(textul de introducere) prin care sunt introduse anunturile.
 8. In situatia in care administratorii Platformei vor considera ca fiind inoportune, inadecvate sau ilegale caracteristicile promovarii unui anunt, acestia sunt in drept sa solicite incetarea promovarii anuntului de catre Afiliatul respectiv, prin intermediul mijlocului respectiv, iar Afiliatul este obligat sa inceteze promovarea anunutului.
 9. Afiliatii sunt integral raspunzatori pentru orice prejudicii morale sau patrimoniale care ar putea fi cauzate prin actiunile intreprinse sau prin formele de comunicare utilizate in calitate de Afiliati ai Platformei Echoz.
 10. Afiliatii declara ca informatiile introduse pe Platforma Echoz privind datele personale si siteurile pe care le utilizeaza pentru promovarea anunturilor sunt corecte, complete si ca acestea corespund intocmai realitatii. Administratorii Echoz isi rezerva dreptul de a refuza accesul pe Platforma al Afiliatilor ale caror site-uri nu sunt functionale sau nu corespound standardelor de calitate promovate de Platforma Echoz. Totodata, Afiliatii garanteaza ca sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuala (drept de autor, licente, brevete, marci inregistrate etc.) cu privire la informatiile, imaginile, sunetele etc. introduse pe site-ul sau pagina/profilul pe care le detin sau administreaza.
 11. Afiliatilor le este interzis sa liciteze prin Google AdWords pe cuvinte cheie constand in denumirile sau marcile inregistrate ale Companiilor sau numele domeniilor site-urilor acestora (sau derivatii ale acestora ).
 12. Afiliatii se obliga sa respecte toate prevederile legale in vigoare, ei fiind unicii raspunzatori in cazul in care, prin actiunile sau omisiunile lor ar incalca prevederi civile, fiscale, penale sau in domeniul dreptului de proprietate intelectuala. In mod special, acestia declara ca nu vor aduce prejudicii de imagine si nu vor leza drepturile si/sau interesele Companiilor si/sau ale Platformei Echoz prin orice actiuni intreprinse sau forme de comunicare folosite.
 13. Afiliatii sunt obligati sa se inscrie ca operatori de date cu caracter personal, daca au obligatia legala in acest sens, si sa notifice utilizatorii ca sunt urmariti prin cookie-uri, conform prevederilor legale, daca este cazul.

C) Functionarea Platformei pentru Candidati. Drepturi si obligatii specifice ale Candidatilor


 1. Candidatii sunt persoanele fizice care interactioneaza in momentul in care vad un anunt pe site-ul unui afiliat, aplicand la job.
 2. Pentru a aplica pentru un anumit job, Candidatii au doua posibilitati:
  • fie sa introduca profilul public de LinkedIn si numarul de telefon la care pot fi contactati;
  • fie sa incarce un fisier reprezentand Curriculum vitae (“CV”).
 3. Datele furnizate de catre Candidati ajung prin e-mail la Companii si sunt stocate o perioada delimitata de timp in baza de date a Platformei Echoz. Afiliatii nu au acces la aceste date.
 4. Candidatii se obliga ca toate datele, informatiile, imaginile furnizate in cadrul colaborarii indirecte cu Platforma Echoz sa corespunda realitatii si pregatirii lor profesionale reale. De asemenea, candidatii se obliga sa nu furnizeze fisiere corupte, virusate si/sau carea ar putea cauza prejudicii site-urilor Afiliate sau Companiilor.
 5. Totodata, Candidatii declara ca inteleg ca simpla aplicare la un job prin intermediul Echoz nu garanteaza contactarea lor in vederea prezentarii la un interviu si nici angajarea lor in cadrul Companiilor in aceasta situatie.
 6. Desi Candidatii nu sunt obligati sa-si inregistreze conturi de utilizatori pe Platforma, prezentele prevederi li se aplica si acestora ca utilizatori si beneficiari indirecti ai Platformei.

III. Drepturile si obligatiile generale pentru Utilizatori


 1. Pentru crearea unui cont pe platforma Echoz este necesara o adresa de email valida. Atat Companiile, cat si Afiliatii si Candidatii (denumiti, in mod colectiv “utilizatori”) trebuie sa introduca un numar de telefon mobil sau/si o adresa e email valida. Utilizatorii declara ca sunt detinatorii adresei de e-mail introduse in formularul de inregistrare sau/si a numarului de telefon introdus in respectivul formular. Totodata, Utilizatorul este obligat sa se asigure ca datele de contact furnizate sunt la zi si sunt valabile.
 2. Numele cu care se inregistreaza un Utilizator, contul de Utilizator si parola aferenta contului au caracter individual, confidential si netransmisibil. Utilizatorul este responsabil in mod exclusiv pentru existenta si administrarea contului de Utilizator si in acest sens se obliga sa utilizeze personal contul si sa nu il transfere, cesioneze, vanda, imprumute sau sa transmita in orice alt mod contul de Utilizator si/sau parola aferenta unei terte persoane sau entitati. Utilizatorii sunt obligati sa anunte Administratorii Echoz in cazul in care suspecteaza o utilizare neautorizata a conturilor lor sau o spargere a parolei aferente contului respectiv. Numele de Utilizator ales nu trebuie sa reprezinte un domeniu web sau un numar de telefon. Sunt interzise numele de Utilizatori cu formulari discriminatorii, obscene, vulgare sau care pot aduce atingere tertilor.
 3. Acceptarea termenelor si conditiilor se face odata cu inregistrarea utilizatorilor pe Platforma, prin validarea casetei de selectie corespunzatoare. Utilizarea Platformei Echoz implica acceptarea in totalitate a acestor termene si conditii. Prin Utilizator se intelege orice persoana inregistrata pe Platforma sau care beneficiaza, indirect, de Platforma (care detine un cont de utilizator, Compania, fie Afiliat sau Candidat).
 4. Atat utilizatorii, cat si Platforma Echoz isi asuma obligatia de a pastra confidentialitatea interactiunilor lor ocazionate de activitatea in legatura cu Platforma Echoz. Cu toate acestea, Utilizatorii declara ca inteleg si ca accepta ca sunt situatii in care Administratorii Platformei vor putea fi obligati, in mod legal, de organe sau institutii ale statului, sa dezvaluie informatii care ar putea fi considerate confidentiale despre Utilizatorii sai, daca aceasta cerere este justificata, din punct de vedere legal si/sau in vederea protejarii drepturilor unei terte persoane sau pentru a preveni sau a intrerupe orice activitate ce ar putea avea un caracter ilegal, fraudulos, imoral sau neetic.
 5. Prin acceptarea “Termenelor si conditiilor” Utilizatorii isi dau acordul expres pentru colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv datele personale avand functie de identificare, daca ati furnizat aceste date) si pentru transferul lor in orice stat membru UE, acolo unde este/poate fi hostata Platforma. Colectarea si prelucrarea datelor va fi realizata in acord cu termenele si conditiile, politica de confidentialitate si prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protec?ia datelor” sau “GDPR”).
 6. Toti Utilizatorii au obligatia respectarii in totalitate a Termenelor si Conditiilor, astfel cum au fost formulate, precum si a dispozitiilor legale incidente si, in general, a legislatiei. La orice moment dat, un utilizator nemultumit de continutul termenelor si conditiilor poate cere stergerea contului de pe Platforma Echoz. Cu toate acestea, efectele acceptarii termenelor si conditilor se pot prelungi in timp, chiar si dupa stergerea contului, in functie de actiunile pe care utilizatorul le-a intreprins pe sau in legatura cu Platforma in calitate de utilizator.
 7. Nu este permisa substituirea in calitate de beneficiar al Platformei a unei persoane fizice sau juridice care urmareste interese de ordin comercial sau patrimonial, de exemplu a agentilor sau agentiilor de recrutare de forta de munca. Este interzisa postarea publica, trimiterea prin mesaje sau prin intermediul adreselor de e-mail solicitate de informatii, date, Link-uri nesolicitate (SPAM) si/sau de mesaje cu caracter promotional, sicanatoriu sau care ar putea avea legatura cu activitatea de phishing.
 8. Utilizatorii declara ca inteleg si ca accepta faptul ca sunt obligati sa nu foloseasca in niciun fel continutul Platformei sau Platforma in sine pentru producerea de daune, contraventii sau infractiuni fie reprezentantilor, colaboratorilor, angajatilor, partenerilor, afiliatilor, clientilor, succesorilor legali ai Administratorilor Platformei, fie oricaror terti.
 9. Utilizatorii inteleg si accepta ca in activitatea lor nu este permisa folosirea oricaror metode tehnice si tehnologice de a obtine acces la serverul Platformei sau de a-l incarca pe acesta in mod nejustificat cu fisiere supradimensionate si/sau de a interveni in orice fel in functionarea Platformei sau de a cauza disfunctionalitati ale acesteia. Daca se suspecteaza sau se dovedeste utilizarea de virusi, malware, alte metode automate de phishing s.a. de catre un Utilizator, Administratorii Platformei isi rezerva dreptul de restrictiona accesul la Platforma corespunzator IP-ului daunator si de a obtine despagubiri pe cale legala.
 10. Drepturile utilizatorilor sunt acelea care rezulta din prezentele termene si conditii, precum si din dispozitiile legale incidente. Toate drepturile Utilizatorilor vor fi exercitate cu buna credinta.
 11. Prin acceptarea prezentului contract, Utilizatorii Platformei declara ca sunt de acord ca, pe viitor, sa apere, sa garanteze si sa despagubeasca Echoz si partenerii sai in caz de litigii (inclusiv de proprietate intelectuala) in care le-ar putea fi atrasa raspunderea civila sau penala, inclusiv sa acopere cheltuielile de judecata si onorariile avocatiale, in cazul in care respectivele diferende ar putea avea legatura cu utilizarea Platformei cu incalcarea termenelor si conditiilor sau a oricarui act normativ aplicabil. Utilizatorii declara ca vor coopera in vederea realizarii unei aparari comune in astfel de situatii. De asemenea, Utilizatorii sunt de acord sa ca Platforma Echoz si partenerii sai nu vor fi tinuti raspunzatori de orice pretentii ale unor terti ce ar putea izvori din folosirea informatiilor sau a continutului de pe Platforma furnizate de catre Utilizatori.
 12. Utilizatorii inteleg si accepta ca datorita caracteristicilor specifice Internetului si ale specificului Platformei, Administratorul Platformei nu poate confirma, garanta identitatea Utilizatorilor si veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricaror informatii sau continut oferite de acestia in cadrul Platformei. In consecinta Administratorul Platformei nu poate fi tras la raspundere in niciun mod si in nicio masura cu privire la aceste informatii sau orice alte efecte juridice / comerciale derivand din utilizarea lor.

IV. Drepturile si obligatiile Echoz


 1. Drepturile si obligatiile Echoz.ro deriva din prezentul document precum si din dispozitiile legale aplicabile.
 2. Echoz se angajeaza sa respecte legislatia aplicabila in desfasurarea activitatii sale si sa respecte Utilizatorilor drepturile aferente abonamentelor contractate, pe perioada de valabilitate a acestora, cu exceptia situatiilor de forta majora sau de caz fortuit, conform legii.
 3. Cu toate acestea, Echoz poate refuza accesul utilizatorilor pe Platforma, poate sterge contul de Utilizator sau poate limita drepturile acestora daca sunt incalcate prevederile prezentului document sau prevederile legislatiei in vigoare, fara obligatia de a plati prejudicii sau de a restitui vreo suma platita. In general, platile realizate nu pot fi returnate, sub niciun pretext.
 4. Echoz nu raspunde de problemele aparute in derularea relatiilor dintre Companii, Afiliati si Candidati cauzate de defectiuni tehnice ale Platformei, neputand fi garantata o functionare constanta si neintrerupta si fara niciun fel de erori. Echoz nu poate fi tinut responsabil pentru nefunctionarea temporara, integrala sau partiala, a Platformei, din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe sau indirecte suferite de Utilizatori din aceasta cauza.
 5. Totodata, Platforma Echoz nu poate raspunde pentru: identitatea utilizatorilor si experienta profesionala a utilizatorilor, calitatea serviciilor prestate, timpul si nivelul expunerii, nivelul si plata comisionelor catre Afiliati, legalitatea serviciilor prestate si existenta avizelor, autorizatiilor, licentelor sau certificarilor necesare pentru a fi prestate si in general pentru niciun aspect referitor la relatiile directe sau indirecte dintre Utilizatorii Plaformei. Echoz nu va raspunde pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neindeplinirea oricaror obligatii asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizarii Platformei sau serviciilor oferite de catre Afiliati sau din interpretarea gresita a continutului anunturilor de pe Platforma.
 6. Prin urmare, Utilizatorii sunt de acord ca prin acceptarea prezentului document sa exonereze Echoz, reprezentantii sau legali, angajatii si/sau colaboratorii acestuia de orice raspundere juridica si sa nu aiba in acest sens nicio pretentie morala sau pecuniara fata de acestia ca urmare a utilizarii Platforme si a colaborarilor obtinute datorita acesteia.
 7. Echoz, partenerii, colaboratorii, afiliatii, reprezentantii sai legali, angajatii, mandatarii sai etc. nu vor putea raspunde niciodata pentru prejudicii de orice fel, pentru orice temei juridic, izvorate din sau in legatura cu folosirea sau imposibilitatea de a folosi Platforma si orice alte site-uri/pagini web/profiluri conexe (inclusiv ale Afiliatilor), orice functionalitate sau parte a Platformei, inclusiv, dar fara a se limita la daune directe, indirecte, moratorii, cominatorii, morale, materiale – damnunm emergens - beneficiu nerealizat - lucrum cessanss si orice alt fel de daune cauzate din culpa, neglijenta, neexecutare contractuala, chiar daca ar fi putut fi prevazute.
 8. Modificarea Termenelor si conditiilor se poate dispune in mod unilateral de catre Administratorul Echoz.ro. Modificarea termenelor si conditiilor va fi notificata printr-un anunt pe site timp de 10 zile calendaristice de la data efectuarii modificarii si prin e-mail utilizatorilor inregistrati cu o adresa de e-mail valida. Continuarea navigarii si utlizarii Platformei echivaleaza cu acceptul utilizatorilor cu privire la modificarile aduse termenelor si conditiilor. Utilizatorii care nu sunt de acord cu modificarile efectuate pot solicita stergerea contului de utilizator de pe Echoz.ro.

V. Proprietate intelectuala si permisiuni speciale


 1. Prin informatiile introduse pe Platforma fie pentru crearea contului de utilizator, fie pentru conceperea anunturilor de angajare sau a anunturilor de promovare a acestora, utilizatorii garanteaza ca au dreptul din punct de vedere juridic (inclusiv in ceea ce priveste drepturile de autor) sa foloseasca acest continut si ca acest continut le apartine. Acestia sunt direct raspunzatori in cazul in care, prin informatiile (continutul text), imaginile sau link-urile catre alte site-uri postate etc, aduc atingere, in orice fel, drepturilor oricarei terte persoane fizice si/sau juridice.
 2. Cea mai mare parte a continutului Platformei este bazat pe continutul generat de Utilizatori. Echoz.ro nu isi asuma raspunderea cu privire la incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala sau alte drepturi in ceea ce priveste materialele uploadate de utilizatori. In cazul in care un utilizator ar constata incalcare a dreptului de autor sau a oricaror alte drepturi il rugam sa ne contactateze folosind formularul de contact (impreuna cu dovada de incalcare a dreptului). Daca incalcarea se dovedeste a fi reala, continutul respectiv va fi sters.
 3. Continutul si design-ul Platformei incluzand, dar fara a se limita la imagini, texte, software, grafica web, add-ons, widget-uri, precum si orice alte date si aplicatii, cu exceptia continutului generat de Utilizatori, sunt proprietatea Echoz sau a colaboratorilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala. Utilizatorii sunt de acord cu faptul ca anunturile create precum si continutul creat/uploadat de ei (texte, imagini, video, fisiere) si alte materiale pot fi folosite de Echoz.ro fara nicio compensatie materiala pentru scopuri de marketing si P.R. in vederea promovarii platformei sau in scopuri statistice. Preluarea oricaror informatii, date, imagini etc. de pe Platforma in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, fara acordul scris prealabil al Echoz este interzisa si se sanctioneaza conform legilor in vigoare.
 4. Echoz.ro are dreptul sa transmita catre anumiti colaboratori, companii din grup, afiliate, sucursale, filiale etc. informatii din baza de date a Platformei, inclusiv datele personale colectate de la Utilizatori . De asemenea, aceste date ar putea fi transferate catre terte parti in cazul unei fuziuni, divizari, achizitii, cesiuni de parti sociale, reorganizari sau vanzari de active sau in cazul falimentului. In oricare dintre aceste situatii, utilizatorii vor fi anuntati prin e-mail si printr-un anunt postat pe Platforma in cazul in care s-ar schimba titlularul bazelor de date care includ si datele lor personale si li se vor comunica optiunile pe care le vor avea in fiecare situatie in parte.
 5. Utilizatorul declara ca accepta ca Echoz va putea cesiona oricand catre un terţ drepturile şi obligaţiile izvorate din prezentul acord, inclusiv prin cesionarea catre un terţ a contractului (termenelor si conditiilor) in sine si consimte anticipat la aceasta cesiune, conform art. 1315 şi urmatoarele din Codul Civil. Pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorii Platformei declara ca inteleg si consimt anticipat la substituirea Adminsitratorului Platformei (Echoz) cu un terţ in raporturile nascute intre acesta şi Utilizatori in temeiul Termenelor si Conditiilor Platformei Echoz.
 6. Platforma poate sa contina legaturi sau link-uri postate de catre Administrator sau de catre Utilizatori in scop de marketing sau in alte scopuri functionale catre alte website-uri sau pagini web pentru utilizarea carora se vor aplica termenele si conditiile de utilizare corespunzatoare acestora, Platforma neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri sau cu privire la orice alte link-uri succesive din respectivele site-uri catre alte website-uri si/sau pagini web. Accesarea si/sau folosirea acelor website-uri se realizeaza exclusiv pe propria raspundere a Utilizatorilor, Echoz neputand controla si neacordand nicio garantie referitoare la continutul website-urilor sau paginilor web terte. Exonerarea de raspundere se refera si la situatia in care terte website-uri, pagini web sau anunturi izolate trimit catre Echoz.ro.

VI. Clauze finale


 1. Prezentul acord este guvernat de legea romana si se completeaza cu dispozitiile legale incidente.
 2. Orice litigiu se solutioneaza pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, va fi dedus judecatii instantelor competente din Bucuresti, Romania.
 3. Utilizatorii vor citi si accepta, de asemenea, si Politica de Confidentialitate.
 4. Daca exista nelamuriri cu privire la continutul prezentului acord, obligatiile prevazute de acesta sau orice alte intrebari referitoare la activitatea Platformei va rugam sa ne scrieti la adresa de e-mail office[at]echoz[punct]ro.